Lãnh sự quán Canada

Đại Sứ Quán Canada tại Hà Nội

Địa chỉ:
Số 31 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84(24) 3734 5000
Fax:
+84(24) 3734 5049

Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
Tầng 10, tòa nhà Metropolitan 235 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
+84 (28) 3827 9899
Fax:
+84 (28) 3827 9935