Lãnh sự quán Nhật Bản

Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Hà Nội

Địa chỉ:
27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
84-24-3846-3000
Fax:
84-24-3846-3046
 

Tổng Lãnh Sự Nhật Bản tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
84-28-3933-3510
Fax:
84-28-3933-3520