Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội

Địa chỉ:
Số 7 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84-24-3850-5000
 

Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
Số 4, Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
+84-28-3520-4200