Bảng Phí Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu – AIG

3 năm trước


Godiva Travel – Tổng đại lý bảo hiểm du lịch giá gốc của các hãng bảo hiểm AIG, Paciffic Cross, AIA… Qúy khách mua Bảo hiểm du lịch tại Godiva Travel sẽ được hưởng nhiều ưu đãi: chọn được nhiều gói bảo hiểm giá gốc, kèm dịch vụ vé máy bay quốc tế giá rẻ, được hoàn tiền bảo hiểm khi rớt visa. Ngoài ra quý khách còn được tư vấn miễn phí cho các trường hợp làm visa lần đầu hoặc được hướng dẫn khắc phục hồ sơ visa khó. Hotline hỗ trợ: 0942834600

Hợp Đồng Bảo Hiểm Cá Nhân: Độ tuổi từ 0 đến dưới 56 tuổi

 

 

Độ Dài Chuyến Đi

(Ngày)

Đông Nam Á

Châu Á

Toàn Cầu

Brunei, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore,Thailand

ASEAN, Australia, China,Japan, Hong Kong, India, Korea, Macau, New Zealand,Taiwan

ASEAN, ASIA & các nước còn lại (ngoại trừ các nước Cuba, Iran, Bắc

Triều Tiên, Syria, Sudan hoặc vùng lãnh thổ Crimea)

 Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

1-3

267.000

194.000

169.000

340.000

243.000

194.000

388.000

267.000

218.000

4-6

345.000

254.000

218.000

452.000

330.000

243.000

531.000

372.000

292.000

7-10

479.000

305.000

267.000

611.000

407.000

316.000

717.000

452.000

364.000

11-14

638.000

407.000

340.000

824.000

534.000

437.000

956.000

611.000

485.000

15-18

770.000

534.000

437.000

983.000

712.000

558.000

1.142.000

798.000

606.000

19-22

877.000

636.000

534.000

1.115.000

813.000

606.000

1.301.000

930.000

655.000

23-27

956.000

737.000

606.000

1.249.000

941.000

655.000

1.434.000

1.063.000

703.000

28-31

1.063.000

838.000

679.000

1.355.000

1.067.000

728.000

1.568.000

1.222.000

777.000

32-38

1.248.000

977.000

776.000

1.586.000

1.229.000

825.000

1.822.000

1.407.000

898.000

39-45

1.433.000

1.116.000

873.000

1.817.000

1.391.000

922.000

2.076.000

1.592.000

1.019.000

46-52

1.618.000

1.255.000

970.000

2.048.000

1.553.000

1.019.000

2.330.000

1.777.000

1.140.000

53-59

1.803.000

1.394.000

1.067.000

2.279.000

1.715.000

1.116.000

2.584.000

1.962.000

1.261.000

60-66

1.988.000

1.533.000

1.164.000

2.510.000

1.877.000

1.213.000

2.838.000

2.147.000

1.382.000

67-73

2.173.000

1.672.000

1.261.000

2.741.000

2.039.000

1.310.000

3.092.000

2.332.000

1.503.000

74-80

2.358.000

1.811.000

1.358.000

2.972.000

2.201.000

1.407.000

3.346.000

2.517.000

1.624.000

81-87

2.543.000

1.950.000

1.455.000

3.203.000

2.363.000

1.504.000

3.600.000

2.702.000

1.745.000

88-94

2.728.000

2.089.000

1.552.000

3.434.000

2.525.000

1.601.000

3.854.000

2.887.000

1.866.000

95-101

2.913.000

2.228.000

1.649.000

3.665.000

2.687.000

1.698.000

4.108.000

3.072.000

1.987.000

102-108

3.098.000

2.367.000

1.746.000

3.896.000

2.849.000

1.795.000

4.362.000

3.257.000

2.108.000

109-115

3.283.000

2.506.000

1.843.000

4.127.000

3.011.000

1.892.000

4.616.000

3.442.000

2.229.000

116-122

3.468.000

2.645.000

1.940.000

4.358.000

3.173.000

1.989.000

4.870.000

3.627.000

2.350.000

123-129

3.653.000

2.784.000

2.037.000

4.589.000

3.335.000

2.086.000

5.124.000

3.812.000

2.471.000

130-136

3.838.000

2.923.000

2.134.000

4.820.000

3.497.000

2.183.000

5.378.000

3.997.000

2.592.000

137-143

4.023.000

3.062.000

2.231.000

5.051.000

3.659.000

2.280.000

5.632.000

4.182.000

2.713.000

144-150

4.208.000

3.201.000

2.328.000

5.282.000

3.821.000

2.377.000

5.886.000

4.367.000

2.834.000

151-157

4.393.000

3.340.000

2.425.000

5.513.000

3.983.000

2.474.000

6.140.000

4.552.000

2.955.000

158-164

4.578.000

3.479.000

2.522.000

5.744.000

4.145.000

2.571.000

6.394.000

4.737.000

3.076.000

165-171

4.763.000

3.618.000

2.619.000

5.975.000

4.307.000

2.668.000

6.648.000

4.922.000

3.197.000

172-178

4.948.000

3.757.000

2.716.000

6.206.000

4.469.000

2.765.000

6.902.000

5.107.000

3.318.000

179-182

5.133.000

3.896.000

2.813.000

6.437.000

4.631.000

2.862.000

7.156.000

5.292.000

3.439.000

Theo năm

N/A

N/A

N/A

3.927.000

3.465.000

N/A

7.854.000

5.775.000

N/A

 

 Lưu Ý: Đối với hợp đồng Bảo Hiểm Gia Đình, AIG miễn phí cho tất cả trẻ em đi cùng.  Phí bảo hiểm được tính bằng tổng của   hai người được bảo hiểmchính.

N/A: Không áp dụng

 

 

Hợp Đồng Bảo Hiểm Cá Nhân:  Độ tuổi từ 56 đến dưới 66 tuổi

 

 

Độ Dài Chuyến Đi

(Ngày)

Đông Nam Á

Châu Á

Toàn Cầu

Brunei, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore,Thailand

ASEAN, Australia, China,Japan, Hong Kong, India, Korea, Macau, New Zealand,Taiwan

ASEAN, ASIA & các nước còn lại (ngoại trừ các nước Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, Sudanhoặc

vùng lãnh thổ Crimea)

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

1-3

363.000

264.000

230.000

462.000

330.000

264.000

528.000

363.000

296.000

4-6

469.000

345.000

296.000

615.000

449.000

330.000

722.000

506.000

397.000

7-10

651.000

415.000

363.000

831.000

554.000

430.000

975.000

615.000

495.000

11-14

868.000

554.000

462.000

1.121.000

726.000

594.000

1.300.000

831.000

660.000

15-18

1.047.000

726.000

594.000

1.337.000

968.000

759.000

1.553.000

1.085.000

824.000

19-22

1.193.000

865.000

726.000

1.516.000

1.106.000

824.000

1.769.000

1.265.000

891.000

23-27

1.300.000

1.002.000

824.000

1.699.000

1.280.000

891.000

1.950.000

1.446.000

956.000

28-31

1.446.000

1.140.000

923.000

1.843.000

1.451.000

990.000

2.132.000

1.662.000

1.057.000

32-38

1.697.000

1.329.000

1.055.000

2.157.000

1.671.000

1.122.000

2.478.000

1.914.000

1.221.000

39-45

1.949.000

1.518.000

1.187.000

2.471.000

1.892.000

1.254.000

2.823.000

2.165.000

1.386.000

46-52

2.200.000

1.707.000

1.319.000

2.785.000

2.112.000

1.386.000

3.169.000

2.417.000

1.550.000

53-59

2.452.000

1.896.000

1.451.000

3.099.000

2.332.000

1.518.000

3.514.000

2.668.000

1.715.000

60-66

2.704.000

2.085.000

1.583.000

3.414.000

2.553.000

1.650.000

3.860.000

2.920.000

1.880.000

67-73

2.955.000

2.274.000

1.715.000

3.728.000

2.773.000

1.782.000

4.205.000

3.172.000

2.044.000

74-80

3.207.000

2.463.000

1.847.000

4.042.000

2.993.000

1.914.000

4.551.000

3.423.000

2.209.000

81-87

3.458.000

2.652.000

1.979.000

4.356.000

3.214.000

2.045.000

4.896.000

3.675.000

2.373.000

88-94

3.710.000

2.841.000

2.111.000

4.670.000

3.434.000

2.177.000

5.241.000

3.926.000

2.538.000

95-101

3.962.000

3.030.000

2.243.000

4.984.000

3.654.000

2.309.000

5.587.000

4.178.000

2.702.000

102-108

4.213.000

3.219.000

2.375.000

5.299.000

3.875.000

2.441.000

5.932.000

4.430.000

2.867.000

109-115

4.465.000

3.408.000

2.506.000

5.613.000

4.095.000

2.573.000

6.278.000

4.681.000

3.031.000

116-122

4.716.000

3.597.000

2.638.000

5.927.000

4.315.000

2.705.000

6.623.000

4.933.000

3.196.000

123-129

4.968.000

3.786.000

2.770.000

6.241.000

4.536.000

2.837.000

6.969.000

5.184.000

3.361.000

130-136

5.220.000

3.975.000

2.902.000

6.555.000

4.756.000

2.969.000

7.314.000

5.436.000

3.525.000

137-143

5.471.000

4.164.000

3.034.000

6.869.000

4.976.000

3.101.000

7.660.000

5.688.000

3.690.000

144-150

5.723.000

4.353.000

3.166.000

7.184.000

5.197.000

3.233.000

8.005.000

5.939.000

3.854.000

151-157

5.974.000

4.542.000

3.298.000

7.498.000

5.417.000

3.365.000

8.350.000

6.191.000

4.019.000

158-164

6.226.000

4.731.000

3.430.000

7.812.000

5.637.000

3.497.000

8.696.000

6.442.000

4.183.000

165-171

6.478.000

4.920.000

3.562.000

8.126.000

5.858.000

3.628.000

9.041.000

6.694.000

4.348.000

172-178

6.729.000

5.110.000

3.694.000

8.440.000

6.078.000

3.760.000

9.387.000

6.946.000

4.512.000

179-182

6.981.000

5.299.000

3.826.000

8.754.000

6.298.000

3.892.000

9.732.000

7.197.000

4.677.000

Theo năm

N/A

N/A

N/A

5.341.000

4.712.000

N/A

10.681.000

7.854.000

N/A

 

 Lưu Ý: Đối với hợp đồng Bảo Hiểm Gia Đình, AIG miễn phí cho tất cả trẻ em đi cùng. Phí bảo hiểm được tính bằng tổng của  hai người được bảo hiểmchính

N/A: Không áp dụng

 

Hợp Đồng Bảo Hiểm Cá Nhân:  Độ tuổi từ 66 đến dưới 76 tuổi

 

Độ Dài Chuyến Đi  (Ngày)

Đông Nam Á

Châu Á

Toàn Cầu

Brunei, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore,Thailand

ASEAN, Australia, China, Japan, Hong Kong, India, Korea, Macau, New Zealand, Taiwan

ASEAN, ASIA & các nước còn lại (ngoại trừ các nước Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, Sudan hoặc vùng

lãnh thổ Crimea)

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

1-3

606,000

440,000

384,000

772,000

552,000

440,000

881,000

606,000

495,000

4-6

783,000

577,000

495,000

1,026,000

749,000

552,000

1,205,000

844,000

663,000

7-10

1,087,000

692,000

606,000

1,387,000

924,000

717,000

1,628,000

1,026,000

826,000

11-14

1,448,000

924,000

772,000

1,870,000

1,212,000

992,000

2,170,000

1,387,000

1,101,000

15-18

1,748,000

1,212,000

992,000

2,231,000

1,616,000

1,267,000

2,592,000

1,811,000

1,376,000

19-22

1,991,000

1,444,000

1,212,000

2,531,000

1,846,000

1,376,000

2,953,000

2,111,000

1,487,000

23-27

2,170,000

1,673,000

1,376,000

2,835,000

2,136,000

1,487,000

3,255,000

2,413,000

1,596,000

28-31

2,413,000

1,902,000

1,541,000

3,076,000

2,422,000

1,653,000

3,559,000

2,774,000

1,764,000

32-38

2,833,000

2,218,000

1,762,000

3,600,000

2,790,000

1,873,000

4,136,000

3,194,000

2,038,000

39-45

3,253,000

2,533,000

1,982,000

4,125,000

3,158,000

2,093,000

4,713,000

3,614,000

2,313,000

46-52

3,673,000

2,849,000

2,202,000

4,649,000

3,525,000

2,313,000

5,289,000

4,034,000

2,588,000

53-59

4,093,000

3,164,000

2,422,000

5,173,000

3,893,000

2,533,000

5,866,000

4,454,000

2,862,000

60-66

4,513,000

3,480,000

2,642,000

5,698,000

4,261,000

2,754,000

6,442,000

4,874,000

3,137,000

67-73

4,933,000

3,795,000

2,862,000

6,222,000

4,629,000

2,974,000

7,019,000

5,294,000

3,412,000

74-80

5,353,000

4,111,000

3,083,000

6,746,000

4,996,000

3,194,000

7,595,000

5,714,000

3,686,000

81-87

5,773,000

4,427,000

3,303,000

7,271,000

5,364,000

3,414,000

8,172,000

6,134,000

3,961,000

88-94

6,193,000

4,742,000

3,523,000

7,795,000

5,732,000

3,634,000

8,749,000

6,553,000

4,236,000

95-101

6,613,000

5,058,000

3,743,000

8,320,000

6,099,000

3,854,000

9,325,000

6,973,000

4,510,000

102-108

7,032,000

5,373,000

3,963,000

8,844,000

6,467,000

4,075,000

9,902,000

7,393,000

4,785,000

109-115

7,452,000

5,689,000

4,184,000

9,368,000

6,835,000

4,295,000

10,478,000

7,813,000

5,060,000

116-122

7,872,000

6,004,000

4,404,000

9,893,000

7,203,000

4,515,000

11,055,000

8,233,000

5,335,000

123-129

8,292,000

6,320,000

4,624,000

10,417,000

7,570,000

4,735,000

11,631,000

8,653,000

5,609,000

130-136

8,712,000

6,635,000

4,844,000

10,941,000

7,938,000

4,955,000

12,208,000

9,073,000

5,884,000

137-143

9,132,000

6,951,000

5,064,000

11,466,000

8,306,000

5,176,000

12,785,000

9,493,000

6,159,000

144-150

9,552,000

7,266,000

5,285,000

11,990,000

8,674,000

5,396,000

13,361,000

9,913,000

6,433,000

151-157

9,972,000

7,582,000

5,505,000

12,515,000

9,041,000

5,616,000

13,938,000

10,333,000

6,708,000

158-164

   10,392,000

7,897,000

5,725,000

13,039,000

9,409,000

5,836,000

14,514,000

10,753,000

6,983,000

165-171

10,812,000

8,213,000

5,945,000

13,563,000

9,777,000

6,056,000

15,091,000

11,173,000

7,257,000

172-178

11,232,000

8,528,000

6,165,000

14,088,000

10,145,000

6,277,000

15,668,000

11,593,000

7,532,000

179-182

11,652,000

8,844,000

6,386,000

14,612,000

10,512,000

6,497,000

16,244,000

12,013,000

7,807,000

Theo năm

N/A

N/A

N/A

8,914,000

7,866,000

N/A

17,829,000

13,109,000

N/A

 

Godiva Travel - Hotline 094 2834600

Bài viết liên quan

Loading

Bảo hiểm Du lịch Liberty TravelCare bảo vệ toàn diện cho bạn và gia đình trước những rủi ro

Godiva Travel phân phối Bảo hiểm Du lịch Liberty TravelCare mang đến cho bạn và gia đình sự an tâm tối đa khi đi du lịch nước ngoài, với nhiều quyền lợi tự chọn phù hợp với nhu cầu tài chính của bạn.​
Loading

Du lịch thông minh với Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Bảo hiểm du lịch Chubb bảo đảm yêu cầu bồi thường của Quý Khách được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả, xin vui lòng lưu ý các thông tin cần thiết để có thể yêu cầu bồi thường.
Loading

Các hãng bảo hiểm du lịch bạn cần biết

Những người mua bảo hiểm du lịch thường có nhu cầu tìm hiểu các công ty bảo hiểm du lịch nào hiện đang có tại Việt Nam và các gói sản phẩm nào là tiết kiệm nhất và an toàn, phù hợp nhất cho hành trình du ngoạn ra nước ngoài của mình.
Loading

Bảo Hiểm Du Lịch Với Hãng AIG

Chúng tôi phân phối các gói Bảo Hiểm Du Lịch Travel Guard® của AIG trợ giúp bạn trong những lúc khó khăn đó, giúp bạn an tâm tận hưởng chuyến du lịch của mình.