Bảo hiểm du lịch nước ngoài - Ưu đãi dành cho khách chơi Golf

3 năm trước


CÁC ƯU ĐÃI BẢO HIỂU DU LỊCH NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO KHÁCH CHƠI GOLF

1. Mất mát/hư hỏng dụng cụ chơi golf

Công ty sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm, đến giới hạn trách nhiệm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn, đối với tổn thất hoặc thiệt hại gặp phải trong Chuyến đi đối với dụng cụ chơi golf mang theo, hoặc được mua với điều kiện là tổn thất hoặc thiệt hại đó xảy ra tại Nơi công cộng.

Nếu do hậu quả của hư hỏng, dụng cụ chơi golf được chứng minh là không thể sửa chữa một cách có hiệu quả kinh tế, Công ty sẽ giải quyết bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này như là dụng cụ đó đã bị mất.

 Công ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm tối đa đến giới hạn trách nhiệm áp dụng cho Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn đối với bất kỳ dụng cụ, hoặc một cặp hoặc một bộ dụng cụ nào.

Công ty sẽ thanh toán hoặc tuỳ vào lựa chọn của Công ty, sẽ khôi phục hoặc sửa chữa các dụng cụ chơi golf, có tính đến khấu hao và hao mòn tự nhiên.

Việc tổn thất phải được thông báo cho cảnh sát hoặc cơ quan thẩm quyền liên quan như ban quản lý khách sạn và hãng hàng không có liên quan tại nơi xảy ra tổn thất trong vòng 24 giờ từ khi xảy ra sự cố. Bất kỳ khiếu nại nào đều phải có các chứng từ chính thức từ những cơ quan có thầm quyền này.
Người được bảo hiểm phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo dụng cụ chơi golf của họ không bị rơi vào trường hợp không được trông coi tại Nơi công cộng.

2. Cú đánh Hole-in-one

Nếu Người được bảo hiểm thực hiện được cú đánh Hole-in-one tại một sự kiện được tổ chức tại bất kỳ sân golf 18 lỗ nào, Công ty sẽ thanh toán tối đa [4.200.000 VND] cho chi phí chiêu đãi một lươt uống mà Người được bảo hiểm mời các người chơi khác để chúc mừng sự kiện này. 

Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Công ty văn bản xác nhận của câu lạc bộ golf/sân golf về việc thực hiện được cú đánh Hole-in-one và các hoá đơn liên quan đến tiệc rượu mừng vào ngày cú đánh được thực hiện tại câu lạc bộ/sân golf.

 3. Phí sân golf

Công ty sẽ thanh toán đến số tiền được quy định trong bảng quyền lợi bảo hiểm cho phần chi phí sân golf, thuê mướn dụng cụ chơi golf hoặc chi phí hướng dẫn dành riêng cho Người được bảo hiểm sử dụng (nếu Người được bảo hiểm đã trả và không thể lấy tiền lại được) nếu Người được bảo hiểm bị ốm hoặc thương tật và không đủ sức khoẻ để sử dụng. Người được bảo hiểm phải có giấy chứng nhận y tế để chứng minh mình không đủ sức khỏe. Người được bảo hiểm cũng được bảo hiểm nếu do mất hoặc bị trộm các giấy tờ đi lại/chứng từ dẫn đến việc Người được bảo hiểm không thể tham gia các hoạt động chơi golf đã được thanh toán trước.

Loại trừ:

Đối với dụng cụ chơi golf, Công ty không chịu trách nhiệm đối với:

1. Mất mát hoặc hư hỏng đối với banh golf và gậy chơi golf trong khi đang chơi hoặc thực hành.

2. Mất mát hoặc hư hỏng do hao mòn tự nhiên hoặc thiệt hại phát sinh trong quá trình sửa chữa hoặc trong khi đang chơi do các lý do này gây ra việc sửa chữa.

3. Mất mát hoặc hư hỏng phát sinh do hành động cố ý hoặc sơ suất của Người được bảo hiểm.

4. Mất mát hoặc hư hỏng phát sinh từ sự tịch thu hoặc giữ lại của hải quan hoặc các cơ quan chức năng khác.

5. Mất mát hoặc hư hỏng được bảo hiểm bởi hợp đồng bảo hiểm khác.

Lưu ý: Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chỉ thanh toán cho khiếu nại phát sinh theo một trong các Quyền lợi 17, hoặc Quyền lợi 18 hoặc Quyền lợi 26 cho cùng một sự kiện nhưng không thanh toán hơn một Quyền lợi.

Godiva Travel - Hotline 094 2834600

Bài viết liên quan

Loading

Quyền lợi hỗ trợ và chăm sóc y tế với bảo hiểm du lịch nước ngoài

Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm du lịch nước ngoài đến tối đa số tiền bảo hiểm quy định tại Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn các Chi phí y tế xảy ra trong khi ở nước ngoài
Loading

Quy tắc bảo hiểm du lịch với tất cả các trường hợp

TAI NẠN hoặc DO TAI NẠN có nghĩa là một sự kiện bất ngờ, không lường trước được và ngẫu nhiên hoàn toàn gây ra bởi yếu tố bạo lực, từ bên ngoài và nhìn thấy được của Người được bảo hiểm.
Loading

Quyền lợi hỗ trợ các vấn để vể hành lý và chuyến bay

Trong giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn, Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về việc mất hay hư hỏng hành lý cá nhân xảy ra tại nước ngoài