Quyền lợi hỗ trợ các vấn để vể hành lý và chuyến bay

3 năm trước


Quyền lợi hỗ trợ các vấn để vể hành lý và chuyến bay

HÀNH LÝ CÁ NHÂN BAO GỒM MÁY TÍNH XÁCH TAY
Trong giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn, Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về việc mất hay hư hỏng hành lý cá nhân xảy ra tại nước ngoài mà Người được bảo hiểm đã đem theo hoặc đã mua; bao gồm những rủi ro thiên tai (như bão, động đất v.v) vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Người được bảo hiểm tại điểm đến như dự kiến trong chuyến đi. Các hành lý cá nhân bao gồm quần áo và tư trang mà Người được bảo hiểm mặc trên người hoặc xách theo, cất trong vali hoặc những vật chứa khác. Tất cả các đồ vật phải thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm chứ không phải là đồ đi thuê, vay mượn hay được gửi giữ.

Trong trường hợp, bất kỳ đồ dùng nào trong số hành lý cá nhân của Người được bảo hiểm được chứng minh là không thể sửa chữa một cách kinh tế, khiếu nại bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm sẽ được xử lý như trong trường hợp đồ vật đó bị mất.

 

Quy định hàng không 20.jpg.jpgCông ty sẽ không chịu trách nhiệm quá [10.500.000 VND] đối với bất kỳ đồ vật hay nhóm đồ vật hay cặp hay bộ đồ vật nào. Giới hạn bồi thường tối đa đối với một máy tính xách tay là [21,000,000 VND] và chỉ bồi thường một máy tính xách tay cho mỗi Người được bảo hiểm cho mỗi Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp thay thế.

Công ty có thể bồi thường bằng cách thanh toán hoặc khôi phục, sửa chữa sau khi đã trừ đi các chi phí khấu hao và hao mòn tự nhiên.

Chi phí khấu hao sẽ không áp dụng đối với các đồ dùng điện tử được mua trong thời gian ít hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn nếu Người được bảo hiểm có thể xuất trình bằng chứng (chẳng hạn như hoá đơn gốc hay thẻ bảo hành gốc) khi nộp yêu cầu bồi thường.

Khiếu nại do Người được bảo hiểm bị mất hành lý hoặc hành lý bị hư hỏng hoặc trì hoãn trong khi đang được giữ bởi hãng hàng không phải được khiếu nại đến hãng hàng không trước. Bất kỳ số tiền nào được thanh toán bởi Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được trừ đi số tiền đền bù Người được bảo hiểm nhận từ hãng hàng không cho cùng một sự kiện.

Việc mất mát phải được trình báo cho cảnh sát hoặc các cơ quan có thẩm quyền chẳng hạn như khách sạn và hãng hàng không chịu trách nhiệm tại nơi xảy ra tổn thất trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố. Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào cũng phải đi kèm với xác nhận bằng văn bản của những cơ quan nói trên và các hoá đơn chứng từ chứng minh giá trị của các đồ vật bị mất. Việc đền bù cho các đồ vật không có giấy tờ chứng minh gia trị sẽ do AIG Việt Nam xem xét và quyết định, Số tiền tối đa có thể được bồi thường cho toàn bộ các đồ vật là [4.200.000 VND].

Người được bảo hiểm phải áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng hành lý hay tư trang của họ:

1. Không bị bỏ mặc/thiếu giám sát tại Nơi công cộng

2. Luôn được bảo vệ với ý thức cảnh giác cao.

Một cặp hay một bộ đồ vật sẽ được coi là một đồ vật (ví dụ như 1 đôi giầy, một cái máy quay phim cùng các ống kính và thiết bị tiêu chuẩn kèm theo)

Công ty không bảo hiểm cho các thiệt hại tài sản sau đây:

1. Những loại tài sản sau đây sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm: động vật, xe cơ giới (bao gồm cả các trang thiết bị đi kèm), xe mô tô, thuyền, động cơ, các phương tiện vận chuyển khác, giày trượt tuyết, hoa quả, những đồ dễ hư hỏng, những đồ có thể ăn được, đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, tranh vẽ, sản phẩm mỹ thuật, máy tính (bao gồm cả máy tính xách theo người, phần mềm và các trang thiết bị đi kèm, trừ Máy tính xách tay như được quy định ở trên), bản thảo, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ, kính áp tròng, chứng khoán, đồ lưu niệm, nhạc cụ, cầu răng, răng giả.

2.Tài sản bị mất hay hư hỏng do hao mòn tự nhiên, dần dần kém chất lượng, nhậy cắn, sâu bọ, khuyết điểm hay hư hỏng vốn có được gây ra do quá trình xử lý hay trong quá trình được thao tác/sử dụng.

3. Mất mát hoặc hư hỏng đối với trang thiết bị đi thuê hoặc cho thuê, mất mát hay thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do các hành vi nổi loạn, bạo loạn, cách mạng, nội chiến, giành chính quyền bằng bạo lực, hay những hành động khác do chính phủ tiến hành nhằm ngăn chặn, chống lại hay bảo vệ trước những sự kiện nói trên, việc thu giữ hay tiêu huỷ đồ vật theo các quy định về kiểm dịch hay hải quan; tịch thu theo lệnh của chính phủ hay cơ quan công quyền, nguy cơ hàng giả hay mua bán, vận chuyển trái phép.

4. Mất mát hoặc thiệt hại đối với tài sản đã được bảo hiểm theo bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào khác hay đã được hãng vận chuyển, khách sạn hay các bên khác bồi hoàn.

5. Mất mát hoặc thiệt hại đối với hành lý của Người được bảo hiểm đã được gửi đi trước, gửi qua bưu điện hoặc vận chuyển riêng biệt.

6. Mất mát hoặc thiệt hại đối với hành lý của Người đựợc bảo hiểm để ở Nơi công cộng và thiếu sự trông coi/giám sát.

7. Do Người được bảo hiểm thiếu cảnh giác hay đề phòng để bảo vệ cho tài sản đó.

8. Mất mát hoặc thiệt hại đối với hàng hoá kinh doanh, mẫu hàng hay bất kỳ trang thiết bị nào khác phục vụ cho mục đích kinh doanh.

9. Mất mát hoặc thiệt hại đối với dữ liệu được lưu trữ trong các băng từ, thẻ nhớ, đĩa CD hoặc ngược lại.

10. Mất mát hoặc thiệt hại về tiền mặt, tiền giấy, trái phiếu, phiếu mua hàng/phiếu dự thưởng, con tem, những văn kiện có thể chuyển đổi thành tiền, văn bản, bản thảo, các loại chứng khóan, mất thẻ tín dụng hay thay thế thẻ tín dụng, chứng minh thư, giấy phép lái xe, giấy tờ đi đường, trừ những trường hợp quy định tại Điều 19.

11. Sự mất tích không giải thích được lý do.

12. Tổn thất hoặc thiệt hại hoặc xáo trộn hoặc nứt vỡ đối với đồ vật dễ vỡ hoặc dễ gãy.

13. Máy tính xách tay, điện thoại di động đã sử dụng, là hành lý kí gửi.

Lưu ý: Công ty sẽ chỉ thanh toán cho các khiếu nại phát sinh theo một trong các Quyền lợi 17, Quyền lợi 18 hoặc Quyền lợi 26 đối với cùng một sự kiện bảo hiểm.

HÀNH LÝ BỊ ĐẾN CHẬM

Công ty sẽ thanh toán [4.200.000 VND] nếu hành lý đã ký gửi và đi cùng với Người được bảo hiểm bị đến chậm, chuyển nhầm đến nơi khác hoặc tạm thời được để không đúng nơi do lỗi của hãng vận chuyển cho mỗi 8 giờ liên tiếp tính từ khi Người được bảo hiểm đến điểm nhận lại hành lý tại điểm đến ở nước ngoài và không quá [10.500.000 VND] trong chuyến đi được bảo hiểm.
Đối với hành lý bị đến chậm mà không có bằng chứng về hành lý bị đến chậm trong thời gian bao lâu, việc bồi thường sẽ do Công ty xem xét và quyết định, số tiền có thể thanh toán tối đa là [2.100.000 VND].
Lưu ý: Công ty sẽ chỉ thanh toán cho các khiếu nại phát sinh theo một trong các Quyền lợi 17, Quyền lợi 18 hoặc Quyền lợi 26 đối với cùng một sự kiện bảo hiểm.

GIẤY TỜ ĐI ĐƯỜNG
Trong giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn, Công ty sẽ thanh toán người được bảo hiểm các chi phí để làm lại hộ chiếu, vé đi lại và các giấy tờ đi lại liên quan khác đã bị mất cũng như các chi phí phát sinh cho việc đi lại và chỗ ở để làm lại các giấy tờ đi lại do những giấy tờ cũ đã bị mất do trộm, cướp hoặc do thiên tai (chẳng hạn như bão động đất v.v.) trong khi Người được bảo hiểm ở nước ngoài.

Nếu trong thời gian ở nước ngoài, Người được bảo hiểm bị mất tiền mặt, séc du lịch, hay tiền giấy thuộc quyền sở hữu của người đó và đang được người đó cất giữ, trông coi và quản lý do bị trộm, cướp hoặc do thiên tai (chẳng hạn như bão, động đất v.v.), Công ty sẽ thanh toán cho các tài sản bị mất với số tiền không quá [6.300.000 VND], với điều kiện là việc mất tài sản như vậy đã được trình báo cho cảnh sát chịu trách nhiệm tại nơi xảy ra tổn thất trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự cố. Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào cũng phải đi kèm với xác nhận bằng văn bản của cảnh sát.

Công ty sẽ không bồi thường trong các trường hợp sau:

1. Công ty sẽ không bồi thường cho số tiền thiếu hụt do chênh lệch tỷ giá hay đồng tiền mất giá hay mất séc du lịch mà không thông báo kịp thời với chi nhánh hay đại lý tại địa phương của nơi phát hành séc.

2. Công ty cũng sẽ không bồi thường cho bất cứ tổn thất nào mà không được thông báo cho cảnh sát trong vòng 24 giờ và không có biên bản xác nhận chính thức.

 

Quy định hàng không 5.jpg.jpg

 


CHUYẾN ĐI BỊ TRÌ HOÃN

Trong trường hợp, phương tiện vận chuyển công cộng mà Người được bảo hiểm đã thu xếp để sử dụng cho việc đi lại ở nước ngoài bị trì hoãn hay hủy bỏ mà không có chuyến thay thế trong ít nhất 6 giờ liên tục tính từ ngày và giờ được nêu trong lịch trình dự kiến và đã được thông báo cho Người được bảo hiểm thì cứ mỗi 6 giờ bị trì hoãn liên tục, Công ty sẽ thanh toán [2.100.000 VND] cho đến mức tối đa của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn cho suốt chuyến đi được bảo hiểm.

Công ty sẽ không bồi thường cho việc trì hoãn chuyến đi:

1. Phát sinh từ việc Người được bảo hiểm không làm thủ tục đăng ký theo đúng lịch trình đã cung cấp cho người đó, hay nếu Người được bảo hiểm không nhận được xác nhận bằng văn bản của hãng vận chuyển hay các đại lý của họ về số giờ bị trì hoãn của chuyến đi.

2. Phát sinh từ đình công hoặc bãi công đã xảy ra vào ngày thu xếp Chuyến đi hoặc ngày Hợp đồng bảo hiểm được mua (tuỳ theo thời điểm nào sớm hơn).

LỠ NỐI CHUYẾN

Trong trường hợp khi đang ở nước ngoài, Người được bảo hiểm được xác nhận là bị lỡ nối chuyến tại điểm nối chuyến do chuyến mà Người được bảo hiểm đang đi đến điểm nối chuyến muộn để thực hiện nối chuyến theo lịch trình và không có chuyến nào khác có sẵn trong vòng 6 giờ liên tục sau khi Người được bảo hiểm đến địa điểm nối chuyến, Công ty sẽ thanh toán [2.100.000 VND] cho mỗi 6 giờ liên tục tối đa đến giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn. Quyền lợi bảo hiểm này sẽ chỉ được thanh toán một lần cho mỗi chuyến đi ra ngoài Việt Nam.

CHUYẾN ĐI BỊ GIÁN ĐOẠN

Trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện tại nước ngoài nhiều hơn 5 ngày, Công ty sẽ thanh toán đến giới hạn trách nhiệm của Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn đối với phần chuyến đi không được thực hiện cho mất mát về đi lại (vé máy bay phổ thông, vé tàu lửa, tàu biển) và/hoặc chi phí ở đã trả trước.


Godiva Travel - Hotline 094 2834600

Bài viết liên quan

Loading

Quyền lợi hỗ trợ và chăm sóc y tế với bảo hiểm du lịch nước ngoài

Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm du lịch nước ngoài đến tối đa số tiền bảo hiểm quy định tại Chương trình Bảo hiểm Lựa chọn các Chi phí y tế xảy ra trong khi ở nước ngoài
Loading

Bảo hiểm du lịch nước ngoài - Ưu đãi dành cho khách chơi Golf

Nếu do hậu quả của hư hỏng, dụng cụ chơi golf được chứng minh là không thể sửa chữa một cách có hiệu quả kinh tế, Công ty sẽ giải quyết bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này như là dụng cụ đó đã bị mất.
Loading

Quy tắc bảo hiểm du lịch với tất cả các trường hợp

TAI NẠN hoặc DO TAI NẠN có nghĩa là một sự kiện bất ngờ, không lường trước được và ngẫu nhiên hoàn toàn gây ra bởi yếu tố bạo lực, từ bên ngoài và nhìn thấy được của Người được bảo hiểm.